Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!

ШМА прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Дата: 11 октября в 13:08, Обновлено 11 октября в 13:11

                                                                                                                    

Зацвярджаю

Намеснік дырэктара па НВР:                  В.У.Ляшкевіч

«28» жніўня  2018

План работы

  метадычнага аб’яднання настаўнікаў

прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

ДУА “Запясоцкі дзіцячы сад-базавая школа”

на  2018/2019 навучальны год

у рамках рэалізацыі метадычнай тэмы

                                                                                                                      

Стварэнне ўмоў для павышэння якасці адукацыйнага працэсу праз развіццё інфармацыйнай  культуры педагагічнага калектыву ўстановы ”

                      Кіраўнік

 Клаўшын Аляксей  Аркадзьевіч настаўнік матэматыкі

ДУА “Запясоцкі дзіцячы сад-базавая школа

І  кваліфікацыйная катэгорыя,

                                                                     

Т Э М А

Патэнцыял вучэбных заняткаў, рэалізацыя задач асобаснага развіцця вучняў

М Э Т А   

 • удасканаленне педагагічнага майстэрства настаўнікаў праз рэалізацыю розных падыходаў да арганізацыі адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла ў сучасных умовах

ЗАДАЧЫ:

 1. Авалодванне эфектыўнымі метадамі выкладання прадметаў.

 1. Арганізацыя прадуктыўнай дзейнасці на вучэбных занятках.

 1. Вызначэнне аптымальных шляхоў павышэння якасці адукацыі.

 1. Аптымізацыя формаў і метадаў арганізацыі навучальнага працэсу з улікам пазнавальных магчымасцяў вучняў;

 1.  Выяўленне цяжкасцей у  вучняў пры  засваенні зместу вучэбнага прадмета;

 1. Актывізацыя работы з вучнямі, якія праяўляюць цікавасць да прадмета.

Пасяджэнне 1.   Дата правядзення: 29.08.2018

Тэма: Арганізацыя адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла і асаблівасці метадычнай работы ў 2018/2019 навучальным годзе

Мэта: павышэнне ўзроўня нарматыўна-прававой кампетэнцыі членаў метадычнага аб’яднання ў забеспячэнні адукацыйнага працэсу.

Задачы:

 • садзейнічаць вывучэнню асноўных нарматыўных і вучэбна-метадычных дакументаў у новым навучальным годзе;
 • садзейнічаць практычнаму прымяненню нарматыўных і вучэбна-метадычных дакументаў у новым навучальным годзе;

Форма правядзення: : інструктыўна-метадычная нарада

1. Навукова-метадычны блок:

1.1.  Нарматыўна-прававое забеспячэнне адукацыйнага пацэсу ў 2018/2019 навучальным годзе (Клаўшын А.А.,настаўнік  матэматыкі)

2. Вучэбна-метадычны блок

 2.1. Аналіз работы метадычнага аб’яднання за 2017/2018 навучальны год

Клаўшын А.А.,кіраўнік аб’яднання.

2.2. Азнаямленне  і аналіз інструктыўна-метадычных пісьмаў МА РБ, якія вызначаюць дзейнасць настаўнікаў у новым 2018/2019 навучальным годзе

    Малчанава А.У.,настаўнік  геаграфіі.

2.3. Агляд навінак метадычнай літаратуры па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла (    Палубец В.У., школьны бібліятэкар)

     3. Практычны блок

    3.1. Узгадненне каляндарна-тэматычных планаў па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла.  (Клаўшын А.А.,настаўнік  матэматыкі)

      3.2. Прыняцце рэкамендацый

Літаратура:

 1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 июля 2018 г. № 59 «Об установлении перечня учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2018/2019 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования»
 2. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 «Об утверждении Санитарных норм и правил „Требования для учреждений общего среднего образования“ и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»
 3. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 29.09.2010 г. № 635 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 674» (Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам)
   
 4. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 11 мая 2018 г. № 43 «Аб тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй адукацыі на 2018/2019 навучальны год»
 5. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі»
 6. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь»
 7. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 26 «Об утверждении Правил безопасности при организации образовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и «Физика» в учреждениях образования Республики Беларусь»
 8. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 декабря 2017 г. № 164 «Об установлении перечня документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками, и исключения практики привлечения педагогических работников к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций»

 1. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 жніўня 2012 г. № 101 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу)»

 1.  Образовательные стандарты учебных предметов

 1. Инструктивно-методические письма

 1. Методические рекомендации

 1. Рекомендации по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях

 1. Перечни учебных изданий. 2018/2019 учебный год

 1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (прыняты Палатай прадстаўнікоў 2 ліпеня 2011г.), настаўніцкая газета №30 ад 10 сакавіка 2011г.

 1. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі (зацверджаныя Законам РБ ад 23 ліпеня 2008г.)

Пасяджэнне 2.    Дата правядзення: лістапад

Тэма: Рэалізацыя асобасна- арыентаванага  і кампетэнтнаснага падыходаў да арганізацыі адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Мэта: удасканаленне механізмаў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Задачы:

 • Арганізацыя прадуктыўнай дзейнасці на вучэбных занятках
 • Стварэнне неабходных умоў для арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках;

Форма правядзення: практычны семінар.

1. Навукова-метадычны блок:

1.1 Сучасны  ўрок на аснове практыка-арыентаванага навучання.

(Малчанава А.У,, настаўнік хіміі і біялогіі)

1. 2 Практыка-арыентаваная тэхналогія  навучання.Што такое актыўная ацэнка?(Санец І.М.) .

 1.3 Рэалізацыя асобасна-арыентаванага  і кампетэнтнаснага падыходаў да арганізацыі адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла (Собаль Е.Р.)

2. Вучэбна-метадычны блок

   2.1 Развіццё даследчага патэнцыялу вучняў пры вывучэнні фізікі

(Клаўшын А.А., настаўнік матэматыкі і фізікі)

2.2 Практыка-арыентаваныя заданні на ўроках інфарматыкі

 (Анішчык Н.В.)

3. Практычны блок

3.1   Распрацоўка метадычных рэкамендацый па выкарыстанню  ўрокаў на аснове практыка-арыентаванага навучання

 3.2.Адкрыты ўрок па інфарматыцы  (Анішчык Н.В.)

 3.3. Самааналіз урока.

 3.4.  Аналіз урока  членамі МА

 3.5. Прыняцце рэкамендацый

Літаратура:

 1. Лесков С.Л. Живая инновация. Мышление XXI века. Пособие для старшеклассников/С.Л.Лесков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
 2. Морева, Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А. Морева. - М.: Просвещение, 2007. - 158 с.
 3. Мясоед Т.А. «Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей» М., 2004
 4. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2010. -448 с.
 5. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие / Под ред. М.М.Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 448 с.
 6. Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы» М., 2005.

Пасяджэнне 3.     Дата правядзення: сакавік

Тэма:   Арганізацыя эфектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Мэта:  

удасканаленне метадаў і прыёмаў,  якія спрыяюць эфектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Задачы:

 • вызначэнне найбольш эфектыўных метадаў і прыёмаў,  якія спрыяюць вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках ;

                                                    Форма правядзення: семінар-практыкум.

1. Навукова-метадычны блок:

 • 1.1 Спосабы арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках  (Анішчык Н.В.)

2. Вучэбна-метадычны блок

2.2. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў (з вопыту работы)

 ( Клаўшын А.А., настаўнік   матэматыкі і фізікі)

3. Практычны блок

3. 1.Распрацоўка метадычных рэкамендацый па актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў

3. 2.Адкрыты ўрок хіміі (Малчанава А.У,, настаўнік хіміі і біялогіі)

3. 3.Самааналіз урока

3. 4.Аналіз урока

3. 5.Прыняцце рэкамендацый

Літаратура:

1.     Активизация познавательной деятельности младших школьников. Под ред. Осиповой М. П. - Минск, 2007.-230 с.

2. Бабанский Ю. К. Проблемное обучение школьников как средство повышения эффективности обучения. - Ростов-на-Дону, 2010,- 180 с.

3. Бакина Е.И. Экспериментальная модель контроля и оценивания в образовательной системе «Школа 2100» // Начальная школа плюс До и После. - 2005. - №11. -С.11-15.

4. Баранов С. П., Болотина JI. Р., Воликова Т. В. Педагогика. - М.: Просвещение, 2010.- 361 с.

5. Возрастные особенности психического развития детей. Под ред. И.В.Дубровиной, М.И. Лисиной. - М.: Академия, 2012. - 187 с.

6.Осинская В. Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики. - Киев: Рад. шк., 2010. - 210 с.

Пасяджэнне 4.   Дата правядзення: май

Тэма: Нарматыўна-прававая база правядзення выпускных экзаменаў . Вынікі работы настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла за 2018/2019 навучальны год.

Мэта:.Аналіз метадычнай работы. Задачы на новы навучальны год . Абмеркаванне вынікаў вучэбнай дзейнасці ў адпаведнасці з праграмамі па прадметах. Удасканаленне прафесійнай кампетэнцыі настаўнікаў праз самаадукацыйную дзейнасць

Задачы:

 • садзейнічаць вывучэнню і прымяненню на практыцы патрабаванняў да сучаснага ўрока;
 • удасканаленне навыкаў прымянення сучасных ІКТ у правядзенні  ўрока;
 •  абмен вопытам работы.

Форма правядзення: : метадычны практыкум

1. Навукова-метадычны блок:

    1.1. Нарматыўна-прававая база правядзення выпускных экзаменаў

2. Вучэбна-метадычны блок

    2.1 Панарама вопыту.  Справаздача па тэмах самаадукацыі настаўнікаў

     3. Практычны блок

    3.1. Адкрыты ўрок па   фізічнай культуры і здароўю     

Санец І.М., настаўнік фізічнай культуры і здароўя

    3.2.  Самааналіз урока.

    3.3.  Прыняцце рэкамендацый.  

    3.4. Аналіз выканання вучэбных праграм ў адпаведнасці з каляндарна-тэматычным планаваннем. Аналіз метадычнай работы. Задачы на новы навучальны год

  3.5 Справаздача аб рабоце і ацэнка дзейнасці МА настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла за 2018/2019 навучальны год

Клаўшын А.А., кіраўнік метадычнага аб’яднання

       Літаратура:

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 июля 2018 г. № 59 «Об установлении перечня учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2018/2019 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования»

2. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (прыняты Палатай прадстаўнікоў 2 ліпеня 2011г.), настаўніцкая газета №30 ад 10 сакавіка 2011г.

4.Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі. «06» чэрвеня 2016 г

    Кіраўнік метадычнага аб’яднання                              Клаўшын А.А.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.