Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!

Исследовательская деятельность

Дата: 29 января 2015 в 11:24, Обновлено 6 февраля 2017 в 13:44

С Т А Т У Т

даследчага грамадства вучняў ДУА “Запясоцкі дзіцячы сад-базавая школа”

Мэты, задачы , напрамкі работы.

         Даследчае грамадства вучняў - дабравольнае творчае аб’яднанне вучняў, якія імкнуцца ўдасканальваць свае веды ў пэўнай вобласці навукі, вучэбнага прадмета, развіваць свой інтэлект, набываць уменні і навыкі даследчай дзейнасці пад кіраўніцтвам настаўнікаў. Грамадства ажыццяўляяе сваю дзейнасць праз сваіх членаў.

         Мэтай  стварэння грамадства вучняў з’яўляецца выяўленне і падтрымка адораных дзяцей, развіццё іх інтэлектуальных і творчых здольнасцей, падтрымка навукова-даследчай дзейнасці вучняў.

Асноўныя задачы грамадства:

фарміраванне сістэмы навуковых поглядаў вучняў;

развіццё інтарэсу да даследаванняў навакольнага і сацыяльнага асяроддзя;

развіццё асобы, здольнай да самаактуалізацыі у пастаянна змяняючыхся умовах, якая адрозніваецца гуманістычным бачаннем навакольнага свету;

стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць павышэнню ўзроўня адукаванасці вучняў;

прапаганда ведаў аб навакольным свеце;

удзел у праводзімых у рамках дзейнасці школы раенных алімпіядах, конкурсах, канферэнцыях, навукова-практычных семінарах.

Напрамкі дзейнасці:

арганізацыя даследчай дзейнасці вучняў;

арганізацыя семінараў, канферэнцый у рамках дзейнасці школы;

арганізацыя і ажыццяўленне кантактаў з прадстаўнікамі грамадскіх рухаў, іншых адукацыйных устаноў рэспублікі;

удзел у выпрацоўцы рашэнняў, якія тычацца ўнутранага жыцця школы;

распаўсюджванне і прапаганда матэрыялаў аб сваей дзейнасці.

Структура даследчага грамадства

         Членам грамадства вучняў можа стаць любы вучань школы, які рэкамендаваны настаўнікам школы.

         Кіруючым органам даследчага грамадства з’яўляецца савет даследчага грамадства, які  ўключае ў свой  склад вучняў 8-9 класаў, кіраўнікоў творчых метадычных аб’яднанняў з ліку настаўнікаў школы, вучняў якія выступаюць у якасці навуковых кансультантаў.

         На чале грамдства стаіць старшыня,які выбіраецца  на канферэнцыі з ліку вучняў школы. Савет грамадства на чале са старшынёй плануе, кардынуе і ажыцяўляе  кантроль за дзейнасцю прадметных секцый.

         Рашэнні, якія  прымае Савет школы, з’яўляюцца абавязковымі для усіх яго членаў. Савет грамадства для ажыццяўлення сваей дзейнасці збіраецца  не радзей аднаго разу ў чвэрць.

         Даследчае грамадства вучняў складваецца з 3 секцый: фізіка-матэматычнай, гісторыка-філалагічнай і прыродазнаўчай. Кіруе работай кожнай прадметнай секцыі настаўнік школы, які рэкамендаваны ТМА настаўнікаў. У рамках дзейнасці даследчага грамадства вучняў ажыццяўляе работу экспертны савет. У склад экспертнага савета ўваходзяць кіраўнікі творчых метадычных аб’яднанняў, намеснік дырэктара па навучальна-выхаваўчай рабоце. Галоўная задача членаў экспертнага савета заключаецца ў аказанні прафесійнай кансультатыўнай дапамогі вучням у працэсе работы.

         У канцы навучальнага года  праводзіцца заключная канферэнцыя, на якой старшыня дакладвае аб праведзенай рабоце  за год, а таксама вызначаюцца і ўзнагароджваюцца пераможцы. Даследчае грамадства вучняў зацікаўлена ў пашырэнні ліку сваіх членаў і ўдзельнікаў.

         Арганізацыйная і фінансавая падтрымка даследчага грамадства ажыццяўляецца педагагічным калектывам і адміністрацыяй школы.

         Статут прыняты на пасяджэнні педагагічнага (калектыва) савета  і на пасяджэнні членаў даследчага  грамадства вучняў.

Палажэнне

аб навукова-даследчай рабоце вучняў

ДУА “Запясоцкі дзіцячы сад-базавая школа”

над індывідуальнымі даследчымі тэмамі

Мэты і задачы даследчай дзейнасці вучняў.

(Вызначаны Статутам даследчага грамадства вучняў):

фарміраванне сістэмы навуковых поглядаў вучняў;

развіцё інтарэсу да навакольнага і сацыяльнага асяроддзя;

развіццё асобы, здольнай да самаактуалізацыі у пастаянна змяняючыхся сацыякультурных умовах, якая адрозніваецца гуманістычным бачаннем навакольнага свету;

стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць  павышэнню ўзроўня адукаванасці вучняў;

прапаганда ведаў аб наваколным свеце;

удзел у праводзімых у рамках дзейнасці школы, раенных алімпіядах, конкурсах, канферэнцыях, навукова-практычных семінарах.

База даследаванняў.

У школе у рамках факультатываў, гурткоў, індывідуальных кансультацый з настаўнікамі, вучнямі-кансультантамі.

Арганізацыя работы вучняў над індывідуальнымі даследчымі тэмамі.

3.1. Дзейнасць вучняў арганізуецца па секцыях дзейнічаючага ў школе даследчага грамадства вучняў:

эколага-біялагічная (біялогія, хімія, геаграфія);

філалагічная;

дакладных навук (фізіка, матэматыка, інфарматыка);

пачатковых класаў.

3.2. Дзейнасць вучняў дыферэнцыруецца па розных узроўнях складанасці, зыходзячы з фонда прадметных ведаў, уменняў і навыкаў:

    -    для вучняў 2-4 класаў;

для вучняў 5-7 класаў;

для вучняў 8-9 класаў.

3.3. Удзельнікі работы над індывідуальнымі даследчымі тэмамі могуць  быць арганізаваны у групы ці працаваць самастойна.

3.4. Кожны вучань  2-9 класаў  выбірае тэму для індывідуальнай даследчай работы з прапанаванага спісу тэм, кіруючыся сваімі пазнавальнымі інтарэсамі, магчымасцямі, а таксама рэкамендацыямі бацькоў, класных кіраўнікоў, настаўнікаў-прадметнікаў.

3.5. Па выніках работы над індывідуальнымі даследчымі тэмамі вучні прадстаўляюць творчыя справаздачы за канкрэтны перыяд часу. Формы справаздачы могуць быць рознымі:

рэферат;

справаздача па эксперыменту;

мадэль, макет (прыбора, устаноўкі і г.д.)

стварэнне фотаматэрыялаў (альбомаў, набора слайдаў з анатацыямі і г.д.)

узоры дзіцячай мастацкай творчасці ( цацкі , малюнкі, вырабы і г.д.)

Справаздача прадстаўляецца  на пасяджэннях секцый даследчага грамадства вучняў. У працэсе работы вучняў над тэмамі магчымасць для правядзення выставак, конкурсаў, канферэнцый , дыспутаў, экскурсій і г.д.

Функцыі кансультантаў па рабоце над індывідуальнымі даследчымі тэмамі.

Кансультантамі па рабоце над тэмамі могуць быць школьныя настаўнікі, бацькі вучняў, кіраўнікі факультатываў, гурткоў, секцый.

Абавязкі кансультантаў:

прадстаўленне праграмы для індывідуальнай дзейнасці вучняў, якія уключаюць апісанне ўсяго працэса навучання ў секцыі;

аказванне дапамогі вучням у падборы літаратуры і складанні плана работы над тэмай.

Па выніках работы праводзяцца абарона творчых справаздач па індывідуальных даследчых тэмах на заключнай канферэнцыі.

Лепшыя работы вучняў могуць быць узнагароджаны :

дыпломамі і граматамі;

каштоўнымі падарункамі.

Вучням, работы якіх з’яўляюцца найбольш цікавымі, прадстаўляецца права выступаць на пасяджэннях і канферэнцыях навуковых вучнёўскіх таварыстваў іншыш школ раёна. А таксама на семінарах і канферэнцыях, праводзімых на базе навучальных устаноў раена.

Савет

даследчага грамадства

Струк Кацярына, вучаніца  8 класа.

Малчанава Алена Уладзіміраўна – настаўніца  геаграфіі і біялогіі , 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Клаўшына Галіна Іванаўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Санец Алена МІхайлаўна- настаўнік рускай мовы і літаратуры, кіраўнік МА гісторыка-філалагічнага цыкла, 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Шантар Іван, вучань 7класа.

Ярмоліна Наталля Макараўна, настаўнік англійскай мовы, 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Экспертны савет

даследчага грамадства

Ляшкевіч Валянціна Уладзіміраўна, намеснік дырэктара па навучальна-выхаваўчай рабоце.

Рай Галіна Станіславаўна, настаўнік пачатковых класаў, 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Малчанава Алена Уладзіміраўна, настаўніца  геаграфіі , 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Санец Алена Міхайлаўна, настаўнік рускай мовы і літаратуры, кіраўнік МА гісторыка-філалагічнага цыкла, 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Харашун Ганна Іванаўна, настаўнік пачатковых класаў, 1 кваліфікацыйная катэгорыя.

Тэмы даследчых работ:

1. Пра што расказваюць прозвішчы вучняў школы

2. Мясцовыя мянушкі: гісторыя іх паходжання

3. Англійскія надпісы на адзенні. Экстралінгвістычны фактар, які ўплывае на культуру падлеткаў

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.